c S

V sredo izredna seja DZ-ja o noveli predloga o osnovni šoli

21.02.2024 08:00 Kolegij predsednice DZ-ja je sklenil, da bo DZ tretjo obravnavo predloga novele zakona o osnovni šoli opravil v sredo na izredni seji DZ-ja.

Predlog novele zakona o osnovni šoli med drugim predvideva obvezni tuji jezik za prvošolce. Uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce in določa, da je uspeh na NPZ-ju v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje z novelo prenavljajo tudi koncept razširjenega programa v osnovnih šolah. Ministrstvo predlaga preoblikovanje dozdajšnjih vsebin razširjenega programa, kot so podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, v nova vsebinska področja: gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje, kulturna in državljanska vzgoja ter učenje učenja.

Poleg tega prenavljajo izobraževanje učencev na domu. Učenci, ki se izobražujejo na domu, bi morali opravljati predmetne izpite iz enakega števila predmetov kot vrstniki v javnih oziroma zasebnih šolah. Če učenec, ki se izobražuje na domu, ne bo uspešen pri ocenjevanju znanja pri posameznih predmetih ob koncu šolskega leta, se bo moral v naslednjem izobraževati v javni ali zasebni osnovni šoli, še predvideva predlog.

>> Več: V sredo izredna seja DZ-ja o noveli predloga o osnovni šoli