c S

V Ljubljani poteka konferenca o enakem dostopu do pravnega varstva

07.12.2023 14:04

Ministrstvo za pravosodje, pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (angleško: Organization for Economic Cooperation and Development-OECD) v Ljubljani gosti konferenco na temo enakega dostopa do pravnega varstva ter o prizadevanjih za približevanje pravosodja ljudem.

Konferenco sta z uvodnimi nagovori odprli ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan ter direktorica OECD za javno upravljanje Elsa Pilichowski, slavnostni govornik pa je bil predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije dr. Miodrag Đorđević.

Ministrica je v svojem uvodnem govoru izpostavila pomen digitalizacije pravosodja: »Ob kriznih razmerah, kot je bila zdravstvena pandemija, smo priča tudi novim izzivom na področju pravosodja, ki se kažejo v pospešenem procesu digitalizacije pravnih storitev. Digitalizacija pravosodja in inovativni pristopi ponujajo ogromen potencial za krepitev dostopa, odpornosti, transparentnosti in uspešnosti pravosodnih sistemov. Le-te nam pomagajo povečati učinkovitost s skrajševanjem trajanja in poenostavljanjem postopkov.«

Posebej je pozdravila objavo novega strateškega dokumenta OECD na področju otrokom prijaznega pravosodja. To je tudi ena izmed prioritet njenega mandata, zato bodo na ministrstvu to področje organizacijsko in kadrovsko okrepili.

V okviru panela na visoki ravni, ki ga je  moderirala državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje mag. Valerija Jelen Kosi, so visoki uradniki iz držav članic OECD in drugih držav ter institucij izmenjali nacionalne izkušnje, izvedene in načrtovane reforme, ter preučili možnosti politike za krepitev odzivnosti in odpornosti pravosodnih sistemov ob globalnih izzivih.

Govorci so v današnji razpravi poudarili, da je enak dostop do pravnega varstva ključen tako pri konsolidaciji vladavine prava kot pri graditvi trajnostne in pravične družbe. Učinkoviti in transparentni pravosodni sistemi so ključni za vzpostavitev zaupanja v  pravosodje, čemur tudi v Sloveniji namenjamo veliko pozornosti. Kot ključne elemente učinkovitega pravosodnega sistema, ki je osredotočen na ljudi, so poudarili zaščito in potrebo po zagotovitvi posebnih ukrepov za ranljive skupine, usposabljanje v pravosodju ter pravno zavedanje v družbah na splošno. Ta razprava predstavlja priložnost za izmenjavo najnovejših informacij o prizadevanjih držav za spodbujanje pravosodja, usmerjenega k ljudem, v skladu z novim priporočilom OECD o dostopu do pravosodja in k ljudem usmerjenim pravosodnim sistemom, ki so ga govorci označili kot pomemben kompas državam za nadaljnje delo.

Konferenca se nadaljuje z dialogom med uporabniki pravosodja in civilno družbo, ter s paneli in delavnicami, ki spodbujajo skupno reševanje problemov in inovacije za izboljšanje dostopa do pravnega varstva. Z izkoriščanjem različnega znanja in izkušenj udeležencev bomo oblikovali praktična priporočila, prepoznavali izzive in spodbujali razvoj inovativnih zamisli.


  • Ministrstvo za pravosodje, 7.12.2023