c S

V EU-ju potrdili povečanje evropskega dolgoročnega proračuna in pomoč za Ukrajino

29.02.2024 07:47 Članice Evropske unije so dokončno potrdile povečanje dolgoročnega proračuna EU-ja v višini 64,6 milijarde evrov. Od tega bo 50 milijard evrov namenjenih za makrofinančno pomoč Ukrajini.

V prihodnjih dneh bo zakonodaja, ki jo je v torek potrdil Evropski parlament, objavljena v uradnem listu. Ukrajina pa si lahko sredstva obeta kmalu, so navedli v Svetu EU-ja.

Revizija večletnega finančnega okvira 2021–2027, vrednega 1216 milijard evrov v tekočih cenah, v skladu z dokončno potrjeno uredbo o dopolnitvah večletnega proračuna EU-ja predvideva povečanje za 64,6 milijarde evrov.

Revizija vključuje poseben 50 milijard evrov vreden finančni instrument za Ukrajino, za vzpostavitev katerega sta Svet EU-ja in parlament sprejela posebno uredbo. Do konca leta 2027 je za Kijev predvidenih 33 milijard evrov posojil in 17 milijard evrov nepovratnih sredstev.

V povečanje sta poleg tega vključeni dodatni dve milijardi evrov za spopad z migracijami in upravljanje meja ter 7,6 milijarde evrov za sodelovanje s tretjimi državami, tudi za podporo Zahodnemu Balkanu.

Revizija predvideva še 1,5 milijarde evrov za solidarnostni sklad za spopadanje s kriznimi razmerami, 1,5 milijarde pa za spodbujanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
Del povečanja bo pokritega iz dodatnih prispevkov držav članic v vrednosti 21 milijard evrov, 10,6 milijarde evrov pa s prerazporeditvijo obstoječih sredstev iz drugih programov.

>> Več: V EU-ju potrdili povečanje evropskega dolgoročnega proračuna in pomoč za Ukrajino