c S

Ustavno sodišče zavrglo pobude za oceno ustavnosti uredbe o najvišji ceni dopolnilnega zavarovanja

07.12.2023 15:37 Ustavno sodišče je zaradi procesnih razlogov zavrglo pobude treh zdravstvenih zavarovalnic za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o kontroli cen ter uredbe, s katero je vlada omejila cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
 

Zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, Generali in Triglav so vložile vsaka svojo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o kontroli cen in uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Vzajemna pa je ob tem dodala na seznam še uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (uredba o listi).

Zavarovalnice so namreč pred poletjem sprejele sklepe o dvigu premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Cena premije bi se pri Vzajemni dvignila s prvim julijem na 44,78 evra mesečno, pri Generaliju že z majem na 44,89 evra, pri Triglavu pa z junijem na 45,52 evra. Vlada je odgovorila z uredbo, ki temelji na zakonu o kontroli cen, s katero je višino premije za dopolnilno zavarovanje omejila na največ 35,67 evra. Obenem je zavarovalnicam prepovedala, da bi zaradi ukrepa iz te uredbe prenehale izvajati dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma da bi lahko odklanjale sprejeme novih zavarovancev. Uredba je bila uveljavljena 15. aprila in velja do 31. decembra letos.

Sodišče: Pobude zavrnjene, ker zavarovalnice niso izčrpale vseh pravnih sredstev

Zavarovalnice so v ustavnih pobudah trdile, da je vladna uredba neposredno posegla v njihove pravice oziroma pravni položaj. Kot pojasnjujejo na ustavnem sodišču pa se lahko v primeru, ko predpis ne učinkuje neposredno, ustavna pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, in sicer hkrati z ustavno pritožbo. "Pobudnice niso tako ravnale, zato je ustavno sodišče zavrglo njihove pobude," piše v odločbi.

>> Več: Ustavno sodišče zavrglo pobude za oceno ustavnosti uredbe o najvišji ceni dopolnilnega zavarovanja