c S

Uredba o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije

17.05.2024 16:26 S 16. majem je stopila v uporabo uredba, ki določa način in obseg zagotavljanja pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Slovenije.

Zagotavljanje programov učenja slovenskega jezika na preživetveni ravni in brezplačnih prvih preizkusov znanja iz slovenskega jezika na preživetveni ravni je bistvena vsebinska sprememba uredbe, uvedena na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih. Do obiskovanja nefomralnega programa učenja slovenskega jezika na preživetveni ravni so upravičeni tujci, ki niso državljani EU, in ki jim je izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Tujec, ki združuje družinskega člana, mora za polnoletnega družinskega člana predložiti tudi potrdilo o vpisu v neformalni izobraževalni program za odrasle za učenje slovenskega jezika, ali potrdilo o vpisu v javnoveljavni izobraževalni program za odrasle, na podlagi katerega se pridobi javnoveljavna izobrazba.

Uredba predpisuje število ur (180 ur oz. 240 ur), kar zagotavlja Slovenija, za namen učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe ter podrobno opiše postopek pridobitve te pravice, kot tudi postopek uveljavljanja pravice brezplačnih prvih preizkusov znanja iz slovenskega jezika. V kolikor želi tujec iz tretjih držav obiskovati neformalni program učenja slovenskega jezika na preživetveni ravni, mora na upravni enoti, kjer ima prijavljeno  prebivališče, pridobiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v neformalnem programu, ki ga izda upravna enota.

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je z javnim naročilom izbral za izvajalca neformalnih programov in preizkusov znanja iz slovenščine na preživetveni ravni jezikovni inštitut Didaktum (Tečaji slovenskega jezika na preživetveni ravni in preizkusi znanja (didaktum.si). Neformalni program in preizkusi znanja slovenskega jezika na preživetveni ravni bo potekal v štiridesetih krajih po Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, Kranj, Novo Mesto, Nova Gorica, Jesenice, Koper, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Škofja Loka, Tržič, Bled, Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica, Trbovlje, Litija, Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ptuj, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Sežana, Ajdovščina, Idrija, Tolmin, Bovec, Črnomelj, Kočevje, Trebnje, Ribnica, Krško, Brežice.

  • Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov