c S

Uredba o obveznem umeščanju sončnih elektrarn na velike nestanovanjske objekte velja

13.04.2024 09:21 Veljati je začela uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, ki prinaša obvezno postavitev sončnih elektrarn na večje novozgrajene gospodarske objekte in javno infrastrukturo.

Uredba obveznost sočasne postavitve sončne elektrarne določa za novogradnje, ki imajo strehe ali nadstreške s tlorisno površino nad 1000 kvadratnih metrov, in nova parkirišča z več kot 1000 kvadratnih metrov površine.

Gre predvsem za gospodarske objekte in javno infrastrukturo, ne pa za stanovanjske objekte, je ta teden pojasnil minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Postavitev ni obvezna, če še ni možnosti priklopa na elektroenergetsko omrežje, če sta namembnost ali vrsta objekta neprimerna, če nista primerni lega ali osončenost lokacije, če je nosilnost objekta nezadostna in bi postavitev fotonapetostne naprave pomenila varnostno tveganje ter v primerih, ko bi obveznost pomenila bistveno podražitev objekta.


>> Več: Uredba o obveznem umeščanju sončnih elektrarn na velike nestanovanjske objekte velja