c S

Upravno sodišče zavrnilo Pirate, ker niso izkazali predpostavke težko popravljive škode

19.04.2024 14:11 Upravno sodišče je zavrnilo predlog za začasno odredbo zunajparlamentarne Piratske stranke, ki je predlagala, da bi MJU naložil upravnim enotam, da zagotovijo posebna okenca za overitev obrazcev podpore za kandidate na evropskih volitvah.

Piratska stranka Slovenije je prejšnji teden na upravno sodišče vložila tožbo zoper ministrstvo za javno upravo in Državno volilno komisijo (DVK) zaradi varstva pravice do kandidiranja. S predlogom za začasno odredbo pa so želeli doseči, da bi upravne enote zagotovile posebna okenca za overjanje obrazcev podpore za kandidate na evropskih volitvah. Menijo namreč, da njihovi podporniki, ki želijo oddati podpis podpore pred evropskimi volitvami, na upravnih enotah čakajo predolgo, še posebno zaradi stavke tamkajšnjih zaposlenih.

Upravno sodišče je v izjavi za javnost sporočilo, da tožnica, torej Piratska stranka Slovenije, ni zadostila pogojem za izdajo začasne odredbe, saj ni izkazala predpostavke nastanka težko popravljive škode. Menijo, da nihanje števila potrjenih obrazcev pred volitvami niso posledica stavke zaposlenih na upravnih enotah, ampak je višje število overjenih obrazcev podpor bolj odvisno od lokacije upravne enote.

Zapisali so tudi, da Piratska stranka "tudi ni verjetno izkazala, da njenim podpornikom ne bi bilo omogočeno potrditi obrazcev". Pirati so sicer omenili primere, ko naj bi zaposlena na upravni enoti potrjevanje obrazcev odklonila zaradi stavke oziroma zaradi opravljanja druge naloge, vendar Pirati teh navedb niso natančno opredelili.

Po navedbah sodišča je "običajno in pričakovano, da je treba na upravni enoti za posamezne storitve počakati določen čas". Ministrstvo za javno upravo pa je dokazalo, da so določili naloge, ki so bistvene med stavko zaposlenih na upravnih enotah. Med naloge spada tudi evidentiranje podpor volivcev, so zapisali na sodišču.

Piratska stranka po presoji sodišča ni uspela izkazati, da toženki ne delujeta zakonito oziroma da jo omejujeta pri izvrševanju njene pasivne volilne pravice in ji s tem onemogočata nastop na evropskih volitvah.

Četudi je mogoče v splošnem razumeti, da nesodelovanje na volitvah pomeni tveganje izgube podpore med dosedanjimi volivci, s tem pa tudi zmanjšanje možnosti za uspeh na naslednjih volitvah, tožnica ni konkretno izkazala in obrazložila, da bi bila takšna škoda zanjo težko popravljiva.

S sodišča so še sporočili, da sklep o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe še ni pravnomočen in se je zoper njega mogoče pritožiti. O tožbi pa bo sodišče odločalo v nadaljevanju tega upravnega spora.


>> Več: Upravno sodišče zavrnilo Pirate, ker niso izkazali predpostavke težko popravljive škode