c S

Upravno sodišče zavrglo tožbi občin glede načrtovanih azilnih domov

16.05.2024 13:34 Upravno sodišče je zavrglo tožbi občin Brežice in Središče ob Dravi, ki sta zaradi odločitve vlade, da na njunem območju vzpostavi začasna azilna domova, sprožili upravna spora. Vlada bo tako nadaljevala postopke po začrtani časovnici, je dejal Arčon.

Občina Središče ob Dravi je upravni spor vložila 3. aprila in med drugim v njem predlagala izdajo začasne odredbe, da se izvrševanje sklepa vlade o lokaciji azilnega doma začasno zadrži. Za pripravo in vložitev potrebne dokumentacije so pooblastili odvetniško družbo Matoz.

Tudi na občini Brežice so se odločili za upravni spor zoper vladni sklep, v katerem je vlada odločila, da bo postavila azilni dom na območju nekdanjega mejnega prehoda Obrežje. Prav tako so predlagali izdajo začasne odredbe za zadržanje tega sklepa vlade.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na upravnem sodišču, je sodišče ugotovilo, da "s spornim sklepom zlasti ni bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi in s tem poseženo v pravni položaj tožnic, zato ga ni mogoče izpodbijati v upravnem sporu ter je bilo treba na podlagi 4. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu obe tožbi zavreči".

Sklep odraža le namero, ni pa bilo z njim nič odločeno

Sporni sklep namreč le izraža namero vlade, da organizira izpostavi azilnega doma, ni pa z njim bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje akta oziroma s tem aktom ni bilo poseženo v nikogaršnji pravni položaj, torej tudi ne položaj tožnic. Zato ne gre za upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v rednem upravnem sporu, so pojasnili na sodišču.

Ob tem so pojasnili še, da sporni sklep ne ustvarja nobenih učinkov, zato teh ne more imeti niti v sferi ustavnih pravic, zaradi česar tudi pogoji za subsidiarni upravni spor niso podani.

"Prav tako v obeh zadevah ne gre za javnopravni spor med državo in lokalno skupnostjo," so zapisali na sodišču in dodali: "Ne nazadnje pa sporni sklep tudi ne predstavlja procesnega sklepa, s katerim bi bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan. Navedeno tako pomeni, da v obeh zadevah tudi niso podani pogoji za katero od alternativnih možnosti za dopustnost upravnega spora."

Na upravnem sodišču so pojasnili še, da so oba sklepa sodišča že poslali strankam, vendar še nista pravnomočna in se je zoper njiju mogoče pritožiti.


>> Več: Upravno sodišče zavrglo tožbi občin glede načrtovanih azilnih domov