c S

Upravne enote tujcem izdale zgolj dve dovoljenji za delo pri sanaciji poplav

27.11.2023 08:00 Med ukrepi, ki jih je prinesel zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav, je tudi hitrejše zaposlovanje tujcev, ki bi pomagali pri sanaciji. A kakšnih pravih rezultatov po treh mesecih od uveljavitve zakona ni.

Drugi interventni zakon po poplavah je začel veljati 2. septembra, med drugim pa predvideva skrajšanje postopkov za zaposlovanje tujcev, ki se bodo zaposlili v poklicih, potrebnih za odpravo posledic poplav, in prihajajo iz držav, za katere ni potreben vizum za vstop in bivanje v Sloveniji.

Odobrili so le dve vlogi

Upravna enota mora v treh mesecih presoditi, ali tujcem izdati enotno dovoljenje za prebivanje in delo ali ne, zavod za zaposlovanje pa mora izdajo delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo teh tujcev reševati prednostno; postopke mora zaključiti najpozneje v 10 dneh. Pri tem ni potreben nadzor trga dela (ugotavljanje pogoja, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe). Tujci tako lahko za delo poprimejo že, ko imajo papir zavoda in jim ni treba čakati na odločitev upravne enote. Ukrep bo v veljavi do konca avgusta prihodnje leto.

Zakon je kot pristojno za odločanje o vlogah za prebivanje in delo tujih delavcev, ki bi pomagali pri popoplavni obnovi, določil celjsko upravno enoto, se pa vloge lahko vložijo na kateri koli upravni enoti, označiti je treba le, da so podane z namenom sanacije ob poplavah in plazovih.

Na Upravni enoti Celje so do začetka tega tedna na podlagi zakona prejeli 16 vlog, ki v polovici primerov niso izpolnjevale pogojev, sedem od osmih jih je bilo zato posredovanih nazaj na upravno enoto, kjer so bile vložene, eno vlogo pa so sami rešili na podlagi zakona o tujcih, pri čemer je bilo dovoljenje izdano po zakonu o splošnem upravnem postopku.

>> Več: Upravne enote tujcem izdale zgolj dve dovoljenji za delo pri sanaciji poplav