c S

Svetina: Pravice invalidov uresničujemo prepočasi. Mesec: Nihče ne bo ostal zadaj.

01.12.2023 16:48 Od ratifikacije konvencije o pravicah invalidov Slovenija uresničuje svoje zaveze, je v poslanici pred mednarodnim dnem invalidov izpostavil minister za delo Luka Mesec. Varuh Peter Svetina pa opozarja, da je prepočasno uresničevanje pravic 'rak rana'.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec je v poslanici spomnil, da je Slovenija po ratifikaciji konvencije o pravicah invalidov sledila svojim obveznostim, kar se po njegovem mnenju odraža tudi v sprejetem širokem spektru invalidske zakonodaje in nacionalnih ukrepov, ki celostno urejajo področje življenja invalidov.

Slovenija se prav tako zavzema za uresničevanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo leta 2015 sprejeli vsi svetovni voditelji. Agenda je univerzalni načrt delovanja za odpravo revščine, zaščito planeta in zagotovitev blaginje ter vključuje sedemnajst ciljev trajnostnega razvoja, ki jih morajo do leta 2030 doseči vse države, je spomnil Mesec. Obenem je poudaril, da agenda vključuje tudi prisego, da "nihče ne bo ostal zadaj" in da "bo dosežen tudi tisti, ki najbolj zaostaja".

"Z namenom uresničevanja trajnostnega razvoja s področja invalidske politike se zavedamo, da moramo za dosego ciljev vsi deležniki prispevati svoj delež in medsebojno sodelovati. Za vključujoče življenjsko okolje in vključujočo trajnostno družbo morajo torej sodelovati vlada, civilna družba, zasebni sektor, strokovnjaki in invalidske organizacije ter invalidi," je minister zapisal v poslanici. Poudaril je še, da morajo vsi v družbi imeti enake možnosti za zadovoljevanuje vseh svojih potreb in spomnil na geslo letošnjega mednarodnega dne invalidov Združeni v akciji za reševanje in doseganje ciljev trajnostnega razvoja za, z in s strani invalidov.

Za uresničevanje implementacije konvencije in ciljev trajnostnega razvoja pa ni dovolj le priprava zakonov in nacionalnih predpisov ter drugih splošnih določb, temveč je treba upoštevati načelo medsebojnega sodelovanja vseh delov družbe ter tako soustvarjati naprednejšo in boljšo družbo, ki bo vsem omogočila enako participacijo na vseh področjih življenja, je navedel Mesec.

Zatrdil je, da se ministrstvo zaveda, da mora voditi skupno dolgoročno invalidsko politiko, ukrepe na ekonomsko-socialnem in ekološko trajnostnem področju ter vsem invalidom in njihovim svojcem izrekel čestitke ob mednarodnem prazniku invalidov.


>> Več: Svetina: Pravice invalidov uresničujemo prepočasi. Mesec: Nihče ne bo ostal zadaj.