c S

Stekla obravnava proti nekdanjemu vodstvu Adrie Airways

02.04.2024 16:49 Na kranjskem okrožnem sodišču je bil poravnalni in pripravljalni narok v 78 milijonov evrov vredni odškodninski tožbi Adrie Airways v stečaju proti zadnjim poslovodjem podjetja. Prvi narok za glavno obravnavo je sodišče razpisalo za 12. julij.

Zadeva se je na sodišču začela s poravnalnim narokom, vendar se tožeča in tožena stran nista poravnali. Na obravnavi tudi ni bilo ne vlagatelja tožbe, stečajnega upravitelja Adrie Janeza Pustatičnika, niti toženih Arneja Schusterja in Holgerja Kowarscha, ki sta vodila podjetje pred njegovim propadom, ko je bil lastnik nemški sklad K4 Invest.

"Tožeča stran meni, da poslovodstvo v času pred začetkom stečajnega postopka ni izvedlo tistih opravil, ki bi jih moralo, temveč je prav nasprotno izvajalo določene aktivnosti, za katere stečajni upravitelj meni, da jih ne bi smelo in da je z njimi upnikom povzročilo škodo. Zato je vložena tožba," je novinarjem pojasnil odvetnik Blaž Štrumpfl, ki zastopa tožečo stranko.

Kot je znano, je Pustatičnik na podlagi forenzične revizije, ki je ugotavljala potencialno oškodovanje, leta 2022 vložil tožbo po 42. členu zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki govori o odškodninski odgovornosti članov poslovodstva, ko je podjetje insolventno, vodstvo pa ne ukrepa. Revizija naj bi pokazala, da so nekdanji direktorji podjetja kršili insolvenčno zakonodajo, saj naj bi vedeli, da je Adria insolventna, a niso ukrepali.


>> Več: Stekla obravnava proti nekdanjemu vodstvu Adrie Airways