c S

Spremembe pri šolanju na domu, starši napovedujejo ustavno pritožbo

26.02.2024 08:04 S spremembo zakona o osnovi šoli se spreminja tudi šolanje na domu. Po novem bodo morali učenci, ki se šolajo doma, opravljati preizkuse iz znanja vseh predmetov, ki jih v javni šoli opravljajo njihovi vrstniki. Starši zakonu nasprotujejo.

S spremembo zakona o osnovi šoli, ki so jo poslanci potrdili v sredo, se spreminja tudi šolanje na domu. Po novem bodo morali učenci, ki se šolajo doma, takšnih je po podatkih staršev nekaj manj kot 900, opravljati preizkuse iz znanja vseh predmetov, ki jih v javni šoli v posameznem razredu opravljajo njihovi vrstniki. Starši, ki otroke izobražujejo na domu, se z novim zakonom ne strinjajo in napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče.

Do zdaj so učenci v prvi triadi opravljali preizkus iz znanja slovenščine in matematike, v drugi triadi še iz tujega jezika, v zadnji triadi pa še iz petih dodatnih predmetov. Preverjanja znanj bo zdaj občutno več. "Otrok mora pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezen program javne šole, zato novela uvaja ocenjevanje znanja vseh predmetov posameznega razreda," pravi Janja Zupančič državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje.

Starši, ki šolajo otroke na domu, se ne strinjajo z novim zakonom

"Šolarji na domu pa smo sicer bolj podobni alternativnim šolam, ker razvijamo otrokove interese. Zdaj pa smo pač vezani izvajati celoten javni šolski program," pravi Urška Rogina, magistrica razrednega pouka.

>> Več: Spremembe pri šolanju na domu, starši napovedujejo ustavno pritožbo