c S

Spore o prenehanju delovnega razmerja se po ugotovitvah ustavnega sodišča šteje med nenujne zadeve

15.03.2023 15:40 Spori o prenehanju delovnega razmerja so nenujni, zato procesni roki v času sodnih počitnic v teh primerih ne tečejo, je v eni izmed obravnavanih zadev ugotovilo ustavno sodišče.

Presojalo je namreč primer, ko je višje sodišče štelo, da je rok za pritožbo v sporu zaradi prenehanja delovnega razmerja tekel tudi med sodnimi počitnicami.

Odločitev višjega delovnega in socialnega sodišča o tem, da je bila pritožba vložena prepozno, je zato ustavno sodišče razveljavilo in zadevo višjemu sodišču vrnilo v novo odločanje, so sporočili iz ustavnega sodišča.

V omenjenem primeru je višje sodišče odločalo v delovnem sporu o prenehanju pogodbe o zaposlitvi enemu od zaposlenih, ki je zaradi odpovedi tožil delodajalca. Zoper odločitev prvostopenjskega sodišča, ki jo je prejel 19. julija 2019, je tožnik vložil dve pritožbi. Prvo je višje sodišče zavrnilo, za drugo, ki jo je vložil osebno 30. avgusta 2019, pa je sklenilo, da je bila vložena prepozno, saj da je 15-dnevni rok za pritožbo potekel 5. avgusta 2019, torej med sodnimi počitnicami. Zoper takšno odločitev je tožnik vložil predlog za revizijo, ki pa ga je vrhovno sodišče zavrnilo.

Tožnik se je obrnil na ustavno sodišče, ki je zdaj odločilo, da pritožba ni bila vložena prepozno. "Iz sodne prakse delovnih sodišč, ki se je oblikovala na temelju 83. člena zakona o sodiščih v zvezi s spori o prenehanju delovnega razmerja, izhaja ustaljeno stališče, da so ti spori nenujni in zato procesni roki v času sodnih počitnic ne tečejo. Rok za pritožbo v teh primerih začne teči prvi naslednji dan po izteku sodnih počitnic," so zapisali ustavni sodniki.


>> Več: Spore o prenehanju delovnega razmerja se po ugotovitvah ustavnega sodišča šteje med nenujne zadeve