c S

Sodišče zavrglo tožbo zavarovalnice Generali glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

26.05.2023 13:21 Upravno sodišče je zavrglo tožbo zavarovalnice Generali zoper uredbo o določitvi najvišje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sodišče je presodilo, da izpodbijana uredba ni tak akt, ki bi se lahko izpodbijal v upravnem sporu.

Izpodbijana uredba ne opredeljuje pravic ali obveznosti zaključenega kroga oseb ob konkretnem življenjskem dogodku, zato njenih določb ni mogoče šteti za posamični upravni akt, izdan v obliki predpisa. Le tak akt pa bi se lahko izpodbijal v upravnem sporu, je razvidno iz sodbe.

Kot v izreku sodbe pojasnjuje sodišče, je namreč upravni spor predviden v primeru posamičnih oblastvenih aktov in dejanj, ki se vzpostavijo in neposredno učinkujejo v posameznem primeru v razmerju do konkretno določene ali določljive osebe.

Upravno sodišče zavarovalnici sicer pritrjuje, da uredba neposredno učinkuje na njen pravni položaj. A po presoji sodišča uredba nima lastnosti posamičnega akta, "vzpostavlja pravilo za vse zavarovalnice, ki ponujajo tovrstno zavarovanje, in za vse primere sklenjenih dopolnilnih zavarovanj". S tem se ureja nedoločeno število primerov, zato je po presoji sodišča treba šteti, da se uredba nanaša na nedoločen krog oseb.

>> Več: Sodišče zavrglo tožbo zavarovalnice Generali glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja