c S

Sloveniji zelena luč za izplačilo 541 milijonov evrov iz evropskega sklada za okrevanje

27.11.2023 13:15 Evropska komisija je pozitivno ocenila drugi slovenski zahtevek za izplačilo iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covida-19. Slovenija, ki je izpolnila 44 mejnikov in ciljev, bo tako predvidoma do konca leta prejela 541 milijonov evrov.

V drugem zahtevku, ki ga je Evropski komisiji poslala sredi septembra, je Slovenija združila drugi in tretji obrok nepovratnih sredstev ter prvi obrok posojil. Skupno si lahko do predvidoma konca leta obeta 541 milijonov evrov sredstev, od tega 231 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 310 milijonov evrov posojil.

Slovenija je izpolnila 44 mejnikov in ciljev. Ti med drugim vključujejo ukrepe na področjih zelenega prehoda, kot so reforma javnega potniškega prometa, povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture ter spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije. Ukrepi v okviru drugega zahtevka so namenjeni še digitalizaciji gospodarstva in kulturne dediščine, več ukrepov pa se nanaša tudi na področje stanovanjske politike.

Komisija je oceno drugega zahtevka, ki pred izplačilom potrebuje še pozitivno mnenje držav članic, pripravila na podlagi spremenjenega nacionalnega načrta za okrevanje. Načrt, ki so ga sredi oktobra potrdili finančni ministri držav članic, po novem obsega 1,07 milijarde evrov posojil in 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev. Gre za 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in 121 milijonov evrov v okviru poglavja REPowerEU, katerega namen je zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov in pospešitev zelenega prehoda.

V spremenjenem načrtu je za zmanjšanje poplavne ogroženosti predvidenih 240 milijonov evrov. Od tega je 220 milijonov evrov posojil in 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Slovenija je v okviru spremembe načrta zaprosila tudi za 404,5 milijona evrov dodatnih posojil za povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture, od tega bo 182 milijonov namenjenih obnovi dveh regionalnih železniških prog po avgustovski ujmi, bohinjske in koroške.


>> Več: Sloveniji zelena luč za izplačilo 541 milijonov evrov iz evropskega sklada za okrevanje