c S

Slovenija bo za humanitarno pomoč in obnovo Ukrajine namenila dodatnih 5 milijonov evrov

13.06.2024 06:32 Vlada Republike Slovenije je včeraj, 11. junija 2024, sklenila, da v letu 2024 nameni dodatnih 5 milijonov evrov za humanitarno pomoč in obnovo Ukrajine ter za blaženje posledic, ki jih ima vojna v Ukrajini na svetovno prehransko varnost.

Slovenija bo sredstva namenila preko mednarodnih humanitarnih organizacij, in sicer 500.000 evrov Mednarodnemu odboru Rdečega križa (angleško International Committee of the Red Cross - ICRC) za blažitev nujnih humanitarnih potreb na področju zdravstva in zaščite v Ukrajini in 500.000 evrov Svetovni zdravstveni organizaciji (angleško World Health Organisation - WHO) za nujno humanitarno pomoč v obliki zdravil in medicinske opreme. Razvojni prispevek v višini 300.000 evrov bo Slovenija namenila Programu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) za Ukrajino, ki je namenjen razvoju ukrajinskih institucij in administracije v procesu približevanja evropskim integracijam. 

Vlada je sklenila, da že tretjo leto zapored prispeva 1 milijon evrov Svetovnemu programu za hrano (angleško World Food Programme - WFP) za program "Žito iz Ukrajine", ki je namenjen zagotavljanju prehranske varnosti v najmanj razvitih državah Podsaharske Afrike, ki so bile zaradi vojne v Ukrajini najbolj prehransko prizadete.

Dodatnih 2,7 milijona evrov humanitarne in razvojne pomoči bo Slovenija namenila izvajalskim ustanovam, mednarodnim razvojnim bankam ter drugim partnerjem na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije.

V letošnjem letu je Slovenija že prispevala približno 1,2 milijona evrov za večletne humanitarne in razvojne projekte razminiranja, zdravstvene rehabilitacije, psihosocialne pomoči in pomoči pri obnovi Ukrajine, ki jih izvajajo slovenske ustanove in zavodi mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Slovenija je leta 2022 za humanitarno pomoč Ukrajini namenila približno 3,5 milijona evrov, v lanskem letu pa 5,36 milijona evrov.

  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve