c S

SDS vložil predlog dopolnitve zakona za ponovno določitev referenčnih cen v zdravstvu

12.02.2024 08:44 SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona o dopolnitvah zakona o javnem naročanju, s katerim bi določili referenčne cene medicinskih pripomočkov in medicinske opreme. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku.

V SDS-u predlagajo, da bi se pri javnem razpisu določila referenčna cena, ki bi jo uradno pridobil urad, pristojen za centralno cenovno evidenco. Pri tem bi sledil državam EU-ja, v katerih je ugotovljena najnižja stopnja korupcije na področju javnega naročanja.

Referenčna cena bi se določila na javnem razpisu, oblikoval pa bi jo urad, pristojen za centralno evidenco, po pregledu pridobljenih podatkov iz slovenskih bolnišnic in bolnišnic držav članic Evropske unije. "Če bi slovenski distributer, ki bi se prijavil na razpis, presegel to ceno za več kot 10 odstotkov, bi kupec lahko brez dodatnih administrativnih ovir ali razpisov ta material takoj nabavil na enotnem trgu EU-ja," so zapisali v predlogu.

Z morebitnim nesorazmerjem med cenami domačih distributerjev in cenami na evropskem trgu oziroma referenčnimi cenami bi moral kupec takoj seznaniti vlado, ki bi prek pristojne službe ministrstva za zunanje zadeve obvestila EU, ustrezne urade in tudi proizvajalca.

Za evidenco bi skrbela služba, ki bi se ustanovila znotraj urada vlade

Predlagajo, da bi za evidenco o izvedenih nabavah medicinskih pripomočkov in medicinske opreme skrbela služba oziroma sektor za centralno cenovno evidenco, ki bi se ustanovila znotraj urada vlade za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

V SDS-u menijo, da bo predlagani zakon vplival na znižanje cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme na slovenskem trgu ter omogočil izenačitev nabavnih cen v vseh slovenskih zdravstvenih zavodih, ki delujejo v javni zdravstveni mreži.

Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe zakona, s katerimi bi se znova vzpostavil model referenčnih cen in centralne cenovne evidence. "S tem bi odpravili korupcijo pri nabavah medicinskih pripomočkov in medicinske opreme," so prepričani v SDS-u.


>> Več: SDS vložil predlog dopolnitve zakona za ponovno določitev referenčnih cen v zdravstvu