c S

Različne globe za tiste, ki imajo očala ob pridobitvi "vozniške", in druge. "Ni diskriminacija."

20.06.2024 08:00 Zagovornika načela enakosti je prijavitelj opozoril na domnevno neupravičeno različno obravnavo ljudi, ki pri vožnji potrebujejo očala, saj je globa za prekršek različna. Zagovornik ocenjuje, da ureditev ni diskriminatorna.

V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki pri vožnji rabijo očala. Vozniki, ki so slabovidni postali po pridobitvi vozniškega dovoljenja, pa za enak prekršek prejmejo več kot desetkrat nižjo globo. Zagovornik načela enakosti je ocenil, da ta ureditev ni diskriminatorna.

Zagovornika je prijavitelj diskriminacije opozoril na domnevno neupravičeno različno obravnavo voznikov, ki pri vožnji potrebujejo očala. Navedel je, da ima skupina voznikov, ki so bili slabovidni že ob pridobivanju vozniškega dovoljenja, to dovoljenje z omejenim rokom trajanja. Obdobno ga morajo podaljševati z opravljanjem zdravniških pregledov. Vozniki, ki so ravno tako slabovidni, a se jim je vid poslabšal po pridobitvi vozniškega dovoljenja, pa imajo dovoljenje z neomejenim rokom trajanja, čeprav predstavljajo enako nevarnost v prometu.

Prijaviteljev glavni očitek o diskriminaciji se je nanašal na obravnavo v primeru prometnega prekrška vožnje s pretečenim vozniškim dovoljenjem. Kot je navedel, je za prvo skupino pri takem prekršku predviden zaseg vozila, tablic in globa 500 evrov. Vozniki iz druge skupine pa bi ob istem prekršku dobili le globo 40 evrov, so sporočili iz urada Zagovornika.

>> Več: Različne globe za tiste, ki imajo očala ob pridobitvi "vozniške", in druge. "Ni diskriminacija."