c S

Prenovljen zakon naj bi ribičem zagotovil finančno nadomestilo in pravno pomoč

14.06.2024 07:41 Vlada je na seji obravnavala predlog novele zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča. Ta določa, da so ribiči upravičeni do nadomestila zaradi izpada prihodka in opredeljuje pravno pomoč, ki jim je na voljo.

Ane Le Marechal Kolar, direktorica direktorata za hrano in ribištvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je predstavila novosti, ki jih prinaša vladni predlog novele zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med slovensko in hrvaško vlado.

Vlada je v torek namreč podala negativno mnenje o predlogu novele zakona, ki ga je po majski razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) glede pritožb slovenskih ribičev proti Hrvaški zaradi izdajanja kazni za ribolov v Piranskem zalivu pripravila stranka SDS.

Vladni predlog po besedah Le Marechal Kolar predvideva nadomestilo za izpad dohodka zaradi oviranega ribolova, hkrati pa ureja pravno pomoč ribičem.

Pravna pomoč ribičem predvideva zaščito slovenskih ribičev ob dejstvu, da so globe hrvaških organov zaradi ribolova slovenskih ribičev v morju, ki skladno z arbitražno razsodbo pripada Republiki Sloveniji, postale pravnomočne. "21. člen spreminjamo tako, da bo pravna pomoč obsegala stroške izvajalca pravne pomoči, stroške postopkov, v katerih se pravna pomoč izvaja, varščine ter v primeru prisilne izterjave povračilo glob, denarnih kazni ter stroškov, ki nastanejo v zvezi s tem postopkom," je dejala Le Marechal Kolar.

>> Več: Prenovljen zakon naj bi ribičem zagotovil finančno nadomestilo in pravno pomoč