c S

Predplačila za obnovo stanovanj

20.11.2023 15:34

Finančna uprava bo izplačala predplačila za obnovo stanovanj v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23; v nadaljevanju: ZIUOPZP-A). Podatke za izvedbo predplačil bo prejela od Ministrstva za naravne vire in prostor.

Lastniki stanovanj, katerih stanovanjske enote so poškodovane ali uničene v poplavah in plazovih, bodo pred izplačilom prejeli obvestila o višini predplačila. Obvestila bo odpremila Finančna uprava RS z navadno pošiljko na naslov, ki je vpisan v davčnem registru kot naslov za vročanje.

Seznam upravičencev in višino predplačil vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Kot določa zakon, lahko lastniki (prejemniki obvestila) v 5 dneh od prejema obvestila Ministrstvo za naravne vire in prostor seznanijo, da predplačila ne želijo prejeti.

Na osnovi tako dopolnjenih podatkov Ministrstva za naravne vire in prostor o upravičencih bo Finančna uprava RS izvedla plačilo predplačil. Znesek bo nakazan na TRR, ki je vpisan v davčni register upravičenca. Predplačila bodo izplačana v več tranšah, glede na datume prejetih seznamov. 

Finančna uprava RS bo na svoji spletni strani objavila informacijo o datumu prejema seznama upravičencev ter roke, ki bodo določeni za izvedbo nadaljnjih opravil povezanih z izplačili predplačil za obnovo stanovanj.

V primeru dodatnih vprašanj, ki so povezana z obnovo po poplavah, predlagajo, da se obrnete na 114, torej telefonsko številko klicnega centra za obnovo po poplavah.

Informacije v zvezi s predplačili in ostalimi novostmi, ki jih prinaša novela ZIUOPZP-A, se nahajajo v spodnjem dokumentu.

  • Finančna uprava Republike Slovenije