c S

Predlog Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti v javni obravnavi

05.03.2024 07:27 Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU). Rok za oddajo komentarjev in pripomb na dokument je do vključno 3. aprila 2024.

Veljavni Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine  je bil sprejet  leta 1974 in nato spremenjen in dopolnjen leta 1990. Trenutno veljavni zakon je zastarel in pomanjkljiv, saj ne opredeljuje natančnih kriterijev za priznanje in odmero izjemnih pokojnin, kar predstavlja možnost neenake obravnave v postopkih priznanja in odmere izjemnih pokojnin. 

Predlog novega Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU) vsebuje transparentna merila za dodeljevanje dodatka k pokojnini v deležu 100% dodatka za prejemnike in prejemnice Prešernove nagrade za življenjsko delo ter v deležu 50% za prejemnike in prejemnice nagrad Prešernovega sklada, ki so poleg te nagrade prejeli še vsaj eno priznanje oziroma nagrado izjemnega pomena v Sloveniji ali tujini.

Pri oblikovanju predloga zakona smo se, ob zavedanju posebnostih obeh področij, zgledovali tudi po Zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ), ki velja od leta 2017.

Pri pripravi predloga seznama pomembnih nagrad z različnih področij umetnosti smo na ministrstvu upoštevali predvsem uveljavljenost posameznih nagrad v strokovni javnosti in enakopravna načela dodeljevanja, ki so vezana izključno na izjemne umetniške dosežke. Seznam predlaganih nagrad se nahaja v Prilogi I predloga Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU). 

Predlog Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU) je bil 4. marca 2024 objavljen na portalu eUprava.

Predloge, pripombe in mnenja lahko do vključno 3. aprila 2024 oddate neposredno na portalu eDemokracija ali s pripisom "ZDPIDU – javna obravnava" pošljete na elektronski naslov gp.mk@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (s pripisom "ZDPIDU – javna obravnava").

  • Ministrstvo za kulturo