c S

Predlog: Subvencionirana šolska kosila do septembra 2027, ko bo to brezplačno za vse

22.05.2024 07:38 Na pobudo Svobode so stranke koalicije vložile predlog novele zakona o šolski prehrani, ki bo omogočil polno subvencijo kosila učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda.

Obstoječa zakonska ureditev, sprejeta julija lani, predvideva, da bo s 1. septembrom 2027 nastopila pravica do subvencije v višini cene kosila za vse učence. Obenem pa določa način subvencioniranja v prehodnem obdobju za učence, ki se redno šolajo in so prijavljeni na kosilo.

Tako je zdaj določeno, da učencem iz družin, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo presega zgornjo mejo 4. dohodkovnega razreda, ne presega pa zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, subvencija kosila v vrednosti 50 odstotkov cene kosila pripada do 1. septembra 2027. Za učence iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, pa je subvencija kosila v vrednosti cene kosila predvidena do 1. septembra 2026.

Učenci iz najbolj ranljivih skupin bi torej pravico do subvencije kosila izgubili že 1. septembra 2026. Z zdaj predlaganimi spremembami pa bi jo ohranili do 1. septembra 2027, ko bo nastopila pravica do subvencije v vrednosti cene kosila za vse učence.

>> Več: Predlog: Subvencionirana šolska kosila do septembra 2027, ko bo to brezplačno za vse