c S

Predlog novele Zakona o zavodih umaknjen iz zakonodajnega postopka

18.05.2023 07:57

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sklenila, da iz zakonodajnega postopka umika Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih – skrajšani postopek in o tem obvesti Državni zbor.

Glede na odzive različnih deležnikov po vložitvi predloga zakona bo v zvezi z urejanjem področja izvajanja javnih služb treba opraviti celovito razpravo in področje na novo urediti tako na sistemski ravni kot tudi na ravni posameznih dejavnosti, s ciljem vzpostaviti rešitve, ki bodo omogočale čim bolj racionalno in učinkovito upravljanje ter izvajanje javnih služb. Ministrstvo za javno upravo je že začelo s pripravo izhodišč za spremembe na področju sistemskega izvajanja javnih služb v Republiki Sloveniji.

  • Vlada Republike Slovenije