c S

Poziv k preprečevanju nasilja nad ženskami in deklicami brez izgovorov

27.11.2023 07:54

25. novembra smo obeleževali mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami in deklicami, globalno najbolj razširjene oblike zlorabe ali kršitve človekovih pravic. Po svetu vsako uro zaradi nasilja v družini umre več kot pet žensk ali deklic. Vsaka tretja ženska bo tekom svojega življenja žrtev nasilja.

Nasilje nad ženskami in deklicami je moralno zavržno dejanje in grob napad na njihovo dostojanstvo in človekove pravice. Nima le omejenega negativnega učinka na samo žrtev, temveč prikrit dolgotrajen učinek na njeno družino, njeno socialno in službeno okolje kot tudi širšo družbo. Po ocenah Svetovne banke lahko strošek nasilja nad ženskami v posamezni državi znese med 1,2 - 3,7% bruto domačega proizvoda.

Danes se pričenja 16-dnevna kampanja OZN UNITE za odpravo nasilja nad ženskami in deklicami "Pobarvajmo svet oranžno", ki je letos  namenjena spodbujanju vlaganj v ženske, organizacije, boljšo zakonodajo, pregon storilcev, usposabljanje organov pregona za delo na tem področju in boljše storitve pomoči žrtvam nasilja nad ženskami. Slovenija v mednarodni skupnosti dejavno podpira prizadevanja za odpravo takšnega nasilja, za podporo ženskim organizacijam, ki krepijo vlogo in moč žensk v posameznih družbah, in za pomoč žrtvam nasilja. Za podporo delu mednarodnih organizacij in skladov na tem področju je v letu 2023 namenila preko 200.000 evrov.

1. novembra 1960 so bile po naročilu dominikanskega diktatorja Rafaela Trujilla umorjene sestre Patria, Minerva in María Teresa Mirabal. Po svoji smrti so postale simbol demokratičnega in feminističnega upora proti diktaturam v Latinski Ameriki. V opomin na večplastno in raznoliko nasilje nad ženskami, ki je razširjeno po vsem svetu, je bil leta 2000 z resolucijo Generalne skupščine OZN 54/134 datum njihovega umora razglašen za mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami.

  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve