c S

Poslanci naklonjeni preoblikovanju Vzajemne, zavarovancem bodo deleži izplačani

22.09.2023 09:01 DZ je opravil prvo razpravo preoblikovanja zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, potem ko bo z letom 2024 ukinjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Predlogu v Vzajemni ostro nasprotujejo in se sprašujejo, kaj bo z zaposlenimi.

Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne v delniško družbo določa, da Vzajemna svojemu ustanovitelju, to je Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), vrne njegov vložek ob ustanovitvi – v denarju ali v delnicah.

Več kot 700.000 zavarovancem se bodo ob tem izplačali njihovi deleži oz. bodo dobili delnice preoblikovane družbe. Upravičenci do delnic v novi delniški družbi z nespremenjenim imenom Vzajemna bodo tako ZZZS in zavarovanci Vzajemne na dan 31. december 2023.

"Tako se bodo uredila premoženjskopravna razmerja med vsemi tremi deležniki. Več kot 700.000 zavarovancem Vzajemne bo omogočena pridobitev svojega deleža v Vzajemni, in sicer v obliki delnic oz. izplačil deležev pod določenimi pogoji. Obenem se ustanovitelju Vzajemne pripozna njegov ustanovitveni vložek, prav tako se po preoblikovanju omogoči nadaljnje poslovanje Vzajemne," je povedal finančni minister Klemen Boštjančič.

Zavarovanci bodo po predlogu prejeli vrednost svojega premoženja, ki ga imajo v Vzajemni, če njihovi nominalni deleži ne bi presegli 70 evrov. "Proučili smo stroške, ki bi jih imeli imetniki v povezavi s trgovalnim računom za imetništvo delnic, in določili mejo 70 evrov, da ti stroški ne bi presegli vrednosti samih delnic," je pojasnil minister in dodal, da je cilj zakona zavarovati interese vseh deležnikov.

Vzajemna, ki danes 93 odstotkov prometa ustvarja od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo po zagotovilih vlade tudi po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in preoblikovanju lahko še naprej izvajala svojo dejavnost.

Statusno preoblikovanje je potrebno zaradi prenosa prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek, ki ga bo v skladu z julija sprejeto novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s 1. januarjem 2024 začel zbirati ZZZS.


>> Več: Poslanci naklonjeni preoblikovanju Vzajemne, zavarovancem bodo deleži izplačani