c S

Po odločitvi odbora možnost razlastitve zemljišč za gradnjo suhih zadrževalnikov ostaja

11.04.2024 13:39 Odbor DZ-ja za finance je zavrnil predlog, s katerim so hoteli v SDS-u odpraviti možnost razlastitev po nujnem postopku. Opozarjajo predvsem na razlastitve kmetijskih zemljišč za gradnjo suhih zadrževalnikov.

Odbor DZ-ja za finance je zavrnil predlog novele zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, s katerim želijo v SDS-u odpraviti možnost razlastitev po nujnem postopku. Predlagali so, da bi se ob črtanju postopkov razlastitve po nujnem postopku posegi v lastninsko pravico izvajali v okviru obstoječe zakonodaje s tega področja, torej zakona o urejanju prostora. Kot je poudaril poslanec Franc Rosec, bi novela preprečila čezmerne posege v lastninske pravice prebivalcev, ki so v lanskih ujmah utrpeli veliko škodo na objektih, zemljiščih in lastnini.


>> Več: Po odločitvi odbora možnost razlastitve zemljišč za gradnjo suhih zadrževalnikov ostaja