c S

Po 1. marcu bodo lahko ob kadrovskih stiskah zdravniki razporejeni v izmensko delo

27.02.2024 08:00 Vlada je sprejela prve ukrepe, namenjene zaščiti javnega zdravstvenega sistema. "Ukrepi bodo še posebej pomembni po 1. marcu, ko bodo prenehala veljati soglasja za nadurno delo zdravnikom, ki so se za to odločili," je dejal državni sekretar Denis Kordež.

Vlada je na seji sprejela več ukrepov, vezanih na delovanje zdravstvenega sistema. "S tem bomo podprli direktorje javnih zdravstvenih zavodov, da bodo bolnišnice in ZD-ji še naprej lahko zagotavljali zdravstveno oskrbo prebivalcev," je na novinarski konferenci pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež.

Ukrepi vlade so tako usmerjeni v organizacijo dela za zagotavljanje izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. "Na podlagi teh ukrepov bodo direktorji javnih zdravstvenih zavodov preverili utemeljenost posameznih oblik dela – na primer izmenskega dela, dežurstva in stalne pripravljenosti, s katerimi se zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo v zavodih," je naštel Kordež. "To v praksi pomeni, da bodo tam, kjer trenutne oblike dela ne bo mogoče ohraniti zaradi nezadostnega števila zdravnikov, te zdravnike razporedili v izmensko delo – torej bodo delali enako kot drugi zdravstveni delavci," je dejal.

Če je obremenitev nekega dežurnega mesta v določeni bolnišnici taka, da ne presega 25 odstotkov obremenitev v rednem delovnem času, pa bodo lahko direktorji po presoji s strokovnimi sodelavci za taka mesta organizirali pripravljenost na domu, s tem pa znižali obremenitve za zdravnike.

Izvajalci službe nujne medicinske pomoči lahko v primeru nezmožnosti zagotavljanja nujne medicinske pomoči organizirajo skupno dežurno mesto. "V tem primeru javna zdravstvena zavoda skleneta dogovor, v katerem določita lokacijo skupnega dežurnega mesta, kjer se zagotavlja stalna prisotnost zdravnika za izvajanje službe nujne medicinske pomoči," je dejal državni sekretar. Pozneje je poudaril, da je to začasen ukrep in zgolj možnost, ki jo imajo zdravstveni zavodi.

>> Več: Po 1. marcu bodo lahko ob kadrovskih stiskah zdravniki razporejeni v izmensko delo