c S

Opredelitev kaznivih dejanj in sankcij za kršitev omejevalnih ukrepov Unije

17.05.2024 16:28

V nedeljo, 19. maja, začnejo veljati nova pravila o opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij za kršitev omejevalnih ukrepov Unije, ki bodo zagotovila, da se bodo take kršitve lahko kazensko preiskovale in preganjale v vseh državah članicah. 

Vključujejo seznam kaznivih dejanj, povezanih s kršitvijo sankcij EU in izogibanjem sankcijam EU, kot so na primer: nezamrznitev sredstev; kršitev prepovedi potovanja in embarga na orožje; zagotavljanje prepovedanih ali omejenih gospodarskih in finančnih storitev, prenos sredstev, ki bi jih bilo treba zamrzniti, tretji osebi ali zagotavljanje napačnih informacij za prikrivanje sredstev, ki bi jih bilo treba zamrzniti. 

Določajo tudi skupne osnovne standarde za kazni za fizične in pravne osebe v vseh državah članicah, s čimer odpravljajo obstoječe pravne vrzeli in povečujejo odvračilni učinek kršenja sankcij EU. Vključevali bodo tudi strožja pravila o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi in sredstev, za katere veljajo sankcije EU. Poleg tega bodo nova pravila okrepila sodelovanje in komunikacijo med pristojnimi organi v državi članici in med državami članicami v Uniji. 

Države članice morajo nova pravila v nacionalno zakonodajo prenesti do 20. maja 2025.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/MEX_24_2681