c S

Okrogla miza ob 75. obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic

06.12.2023 08:12

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je skupaj s Fakulteto za družbene vede in Društvom za Združene narode za Slovenijo organiziralo okroglo mizo ob 75. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic, ki je potekala v Mali dvorani Državnega zbora.

Udeležence so uvodoma nagovorili predsednica DZ mag. Urška Klakočar Zupančič in predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Sanja Štiglic in preko video nagovora visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk.

Državna sekretarka Štiglic je v govoru poudarila, da o Splošni deklaraciji o človekovih pravicah ne smemo samo govoriti, temveč jo je treba predvsem udejanjati in živeti. Temeljna načela, kot so svoboda, enakost in pravičnost za vse, so danes aktualne enako, če ne še bolj kot kadarkoli prej. Na žalost težko rečemo, da smo zares slišali sporočilo "nikoli več", na kar kaže vojna v Ukrajini in oboroženi spopad na Bližnjem Vzhodu.

Treba si je resnično prizadevati – vsak dan in vedno znova, po svojih najboljših močeh in tam, kjer lahko - da zaustavimo poskuse spodkopavanja demokratičnih standardov, vladavine prava ter doseženih standardov človekovih pravic, še posebej, ko gre za enakopravnost spolov ter pravice žensk, LGBTI skupnosti in ranljivih skupin.

Človekove pravice so tradicionalna prioriteta slovenske zunanje politike. Doslednost v našem delovanju na tem področju bo pomembno tudi, ko bomo v naslednjih dveh letih delovali kot članica Varnostnega sveta OZN. 

Sledila je razprava o pomenu in uveljavitvi načel deklaracije, tako na udejanjanje človekovih pravic v Sloveniji kot na prispevek Slovenije k uresničevanju človekovih pravic na mednarodni ravni, ob upoštevanju aktualnih izzivov in trenutne še posebej neugodne klime za človekove pravice. Na njej so sodelovali Peter Svetina, Varuh človekovih pravic, ki je poudaril, da je 75. obletnica deklaracije praznik slehernika in da je vsaka kršitev človekove pravice nedopustna, Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, prof. dr. Petra Roter, Fakulteta za družbene, Katedra za mednarodne odnose, Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja in Arina Šmidt, mladinska delegatka Republike Slovenije pri OZN. Okroglo mizo je moderiral dr. Andraž Zidar, vodja Diplomatske akademije na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

V pogovoru je bilo večkrat poudarjeno, da je razvoj človekovih pravic proces, ki se ne sme nikoli končati in nas mora vedno znova spodbujati, da poskušamo biti boljši na ravni posameznika, institucij in družbe.

  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve