c S

Odslej višji otroški dodatki, državne štipendije in subvencija študentske prehrane

01.03.2024 12:57 Meje dohodkov za letne pravice ter zneski otroškega dodatka, državne štipendije in njenih dodatkov so se uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin od januarja do decembra lani, ki je bila 4,2 odstotna. Višja je tudi subvencija študentske prehrane.

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije bo odslej povprečno mesečno znašala 1269,24 evra na osebo. Najvišji otroški dodatek bo znašal 169,36 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije pa 269,74 evra. Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe. Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji pa bodo samodejno izplačani aprila, zato ni treba oddajati nove vloge.

Subvencija študentske prehrane, ki je do zdaj znašala 3,86 evra, se je zvišala na 4,02 evra. Prav tako bodo višji nekateri drugi prejemki. Dodatek za nego otroka bo po 4,2-odstotni uskladitvi znašal 123,46 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni pa 246,92 evra.

Dodatek za veliko družino s tremi otroki bo 487,66 evra, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 592,60 evra. Pomoč ob rojstvu otroka bo 421,97 evra, materialni stroški za otroka v rejništvu 359,59 evra, plačilo dela rejniku pa 163,58 evra.

Višji tudi varstveni dodatek, invalidnina ter pogrebnine in posmrtnine

Osnovni znesek minimalnega dohodka, ki se bo začel uporabljati s 1. aprilom, se bo s 465,34 evra zvišal na 484,88 evra, a nova višina velja za vloge, vložene v marcu, oz. odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v marcu.

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom ustrezno zvišata dodeljena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Največja višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, bo znašala 227,89 evra.

V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka pa se višji zneski samodejno izplačajo marca, zato po opozorilu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni treba oddajati nove vloge.


>> Več: Odslej višji otroški dodatki, državne štipendije in subvencija študentske prehrane