c S

Odslej v številki EMŠO mogoča uporaba šifer od 50 do 59

13.05.2024 07:44 Uporabljati se je začela novela zakona o centralnem registru prebivalstva. S tem so v osebni identifikacijski številki EMŠO (enotna matična številka občana) omogočili uporabo šifer registra od 50 do 59, ne le 50, kot velja trenutno.

Vlada je pripravila spremembo zakona, saj v šifri registra 50 ni več mogoče zagotoviti novih številk EMŠO.

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle je ob obravnavi predloga novele na seji državnega zbora pojasnila, da se EMŠO določa tako slovenskim državljanom kot tujcem, ki imajo v Sloveniji urejen status ali pravice in obveznosti, med drugim na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter davkov.

Nekateri tujci, ki jim je določena številka EMŠO, pa prihajajo iz držav, kjer ne zapisujejo rojstnega datuma kot v Sloveniji. Tem osebam določijo EMŠO na 1. januar, zato se ta dan za določena leta hitro polni. "Zaradi tega je verjetno, da bi se v prihodnje določene kombinacije izčrpale, kar bi bilo z vidika obravnave posameznika nedopustno," je poudarila Heferle.

>> Več: Odslej v številki EMŠO mogoča uporaba šifer od 50 do 59