c S

Odpovedi na inšpektoratu za delo. Na ministrstvu skopi s pojasnili.

15.04.2024 08:06 Inšpektorat za delo je zajel val odpovedi, od januarja lani se je poslovilo 27 zaposlenih, domnevno tudi zaradi mobinga in slabih odnosov. Glavni inšpektorici za delo Katji Čoh Kragolnik naj bi se majal stolček.

Na inšpektoratu so za STA pojasnili, da so na dan 3. april zaposlovali 129 ljudi – dva manj kot ob koncu lanskega leta. Od 1. januarja lani do tega tedna je pogodba o zaposlitvi prenehala 27 njihovim zaposlenim, od tega je bilo sedem upokojitev, 11 premestitev v drug organ (po informacijah STA gre pri tem za premestitve na lastno željo na delovna mesta drugje v državni upravi), trem se je iztekla pogodba za določen čas, trem pa je delovno razmerje prenehalo na podlagi lastne odpovedi. V enem primeru je šlo za smrt uslužbenca, v enem pa se zaposleni po zaključku razloga za preteklo odsotnost ni odločil za vrnitev na inšpektorat.

Po informacijah Slovenske tiskovne agencije so odhodi povezani tudi z mobingom in zelo slabimi odnosi na inšpektoratu. Zaposleni pripovedujejo, da naj bi dolgoletna uslužbenka v finančni službi inšpektorata verbalno trpinčila več sodelavcev, in sicer z nenehno elektronsko pošto, pritiski, neprimernim žaljivim komuniciranjem na hodnikih in pred drugimi uslužbenci. Zaposleni naj bi na to opozorili kadrovsko službo in predstojnico Katjo Čoh Kragolnik, a brez večjega uspeha. Glavna inšpektorica naj za tovrstne stiske zaposlenih ne bi imela posluha.


>> Več: Odpovedi na inšpektoratu za delo. Na ministrstvu skopi s pojasnili.