c S

Odbor za delo se je seznanil z letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2022

18.09.2023 07:42 Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je seznanil z rednim letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2022 in posebnim poročilom o nedostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno ovirane.

V razpravi so izpostavili problematiko dostopnosti javnega potniškega prevoza gibalno oviranim.

Na seji je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik na kratko povzel obe poročili in dejal, da so lani svetovanje zaradi domnevne diskriminacije nudili 440 osebam, zaključili obravnavo 50 postopkov ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj in diskriminacijo ugotovili v 14 primerih ter za diskriminatorne ocenil 21 predpisov. Tudi v letu 2022 je bilo največ prijav diskriminacije s področja dela in zaposlovanja. Med njimi so še vedno pogosti primeri zaradi starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja pri dodeljevanju nagrad oziroma božičnic, je dodal.

V letu 2022 je Zagovornik izdal 81 priporočil za odpravo diskriminacije, spodbujanje enakega obravnavanja in izboljšanje predlogov zakonov in veljavnih predpisov. "Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je velik del priporočil še neupoštevan, problem je še vključevanje Romov v izobraževanje ter dostopnost do osebnega zdravnika," je poudaril Lobnik. Omenil je, da so lani obravnavali tudi posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane, kjer so ugotovili, da le četrtina šol omogoča pogoje za vključitev gibalno oviranih v izobraževalni proces, a se stanje po njegovem mnenju izboljšuje.

V instituciji so zaskrbljeni zaradi sklepa vlade o 15-odstotnem zmanjšanju proračuna. "Če se bo nadaljevalo krčenje sredstev, bo okrnjen naš program," je opozoril. Ob predstavitvi posebnega poročila o nedostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno ovirane je izpostavil, da pripravljajo analizo stanja na medkrajevnih avtobusih, s čimer bodo seznanili DZ do konca leta.

>> Več: Odbor za delo se je seznanil z letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2022