c S

Odbor DZ-ja za delo brez soglasja o odlogu podražitev napotitev delavcev

30.11.2023 16:23 Odbor DZ-ja za delo je danes zavrnil predlog novele zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki ga je s ciljem podaljšati prehodno obdobje za podražitev napotitev delavcev v tujino za leto dni, k čemur pozivajo delodajalci, v postopek vložil NSi.

V razpravi so sicer na dan prišle različne ocene vpliva sprememb na konkurenčnost tega dela gospodarstva.

DZ je konec marca potrdil novi zakon o čezmejnem izvajanju storitev. Zakon je že v veljavi, ne pa tudi del, ki črta določbo v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki zdaj delodajalcem omogoča, da se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri nekaterih delavcih, napotenih v tujino, plačujejo od bruto plače, ki bi jo prejemali za enako delo v Sloveniji.

Ker bo črtanje omenjene določbe zvišalo stroške delodajalcev oz. znižalo neto prejemke zaposlenih, je bilo na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) lani dogovorjeno, da bo uveljavljeno s 1. januarjem 2024, v prehodnem obdobju pa naj bi se preučilo vpliv sprememb na konkurenčnost tega dela gospodarstva in po potrebi predlagalo ukrepe.

Kot je danes v imenu predlagateljev, poslanske skupine NSi, dejal Aleksander Reberšek, ne nasprotujejo temu, da bi bili prispevki plačani od prejete plače, želijo pa preprečiti nekonkurenčnost storitvenoizvoznega dela gospodarstva in zagotoviti dodatni čas socialnim partnerjem za oblikovanje rešitve, sprejemljive za vse.

Ob tem je povzel raziskavo iz leta 2020, izvedeno med 58 izvozniki storitev, po kateri jih je 44,8 odstotka kot najbolj verjetno posledico sprememb dosedanje ureditve plačevanja prispevkov za napotene delavce omenilo selitev podjetja v tujino. Povzel je še izračune delodajalcev, da bi se v tem primeru neto izplačila delavcev ob enakih bruto plačah znižala za med 13 do 14 odstotki, strošek plač za delodajalca pa povečal za okoli deset odstotkov. Če bi delavec ohranil neto plačo, pa naj bi se strošek plač za delodajalca povečal za okoli 30 odstotkov.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija je spomnil, da Slovenija s trenutno ureditvijo krši načelo EU-ja glede enake obravnave vseh delavcev in nudi nedovoljeno državno pomoč. "EU je dosledno terjal ukrepanje in grozil s sankcijami," je poudaril. Konkurenčna prednost slovenskih podjetij je pomembna, a ne more temeljiti na nižjih socialnih prispevkih nekaterih kategorij delavcev, ki imajo zato tudi nižje pravice, v prvi vrsti nižjo pokojnino, je dodal.


>> Več: Odbor DZ-ja za delo brez soglasja odlogu podražitev napotitev delavcev