c S

Objavljena ločena mnenja ustavnih sodnikov o odpravi zadržanja zakona o RTV-ju

05.06.2023 08:47 Ustavno sodišče je objavilo ločena mnenja glede odprave zadržanja novele zakona o RTV Slovenija. Pritrdilna ločena mnenja so podali sodniki Katja Šugman Stubbs, Špelca Mežnar in Rajko Knez, odklonilno pa Rok Svetlič.

Ustavno sodišče je pretekli teden sprejelo sklep o umiku začasnega zadržanja izvajanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTV SLO). S tem je dalo zeleno luč za konstituiranje novih organov upravljanja. Prva seja novega sveta RTV Slovenija bo v ponedeljek.

Sodniki so se v ločenih mnenjih dotaknili zlasti vprašanja možnosti odprave začasnega zadržanja in kakšno vlogo je imel pri tem časovni pritisk, posledicah njihove odločitve pa tudi o pritiskih javnosti.

Sodnica Katja Šugman Stubbs tako navaja, da v pravnem svetu ne more biti nobenega dvoma o tem, da sme sodišče odpraviti začasno zadržanje, to je vsaj dvakrat v preteklosti tudi že storilo. Vprašanje je samo, pod kakšnimi pogoji. Ob tem poudarja, da je razumljivo, da mora sodišče bedeti nad okoliščinami, ki vplivajo na tehtanje škode na eni in na drugi strani, ter se odzvati, če oceni, da so se te okoliščine v tolikšni meri spremenile, da se tehtanje prevesi v nasprotno smer.

Na vprašanje, ali je hitrost odločanja lahko dejavnik, ki vpliva na izdajo ali odpravo začasnega zadržanja, pa pravi, da samo po sebi gotovo ne. Vendar pa je bila, kot poudarja v svojem mnenju Rajko Knez, časovnica hitrega odločanja del tehtanja, "kajti ugotovili smo hujše škodljive posledice v obeh primerih – tudi z zadržanjem, ne le v primeru odreka zadržanja". Zato je ustavno sodišče intenzivno odločalo, je navedel.

>> Več: Objavljena ločena mnenja ustavnih sodnikov o odpravi zadržanja zakona o RTV-ju

Foto: STA