c S

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024

27.11.2023 13:11

Ministrstvo je 24. novembra 2023 objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2024. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Rok za prijavo za javne socialnovarstvene programe je 11. decembra 2023 in za razvojne socialnovarstvene programe 18. decembra 2023.

Socialnovarstvene programe izvajajo pretežno nevladne organizacije, izjemoma tudi javni socialnovarstveni zavodi in predstavljajo dopolnitev ali alternativo socialnovarstvenim storitvam. Ministrstvo že vse od leta 1993 sofinancira pretežno programe nevladnih organizacij, ki nudijo pomoč ranljivim skupinam. Posledično so se oblikovali kakovostni in uporabnikom prijazni socialnovarstveni programi, ki se izvajajo po celotni Sloveniji.

V tokratnem razpisu bodo sofinancirane vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na področju preprečevanja nasilja, zasvojenosti, duševnega zdravja, brezdomstva, otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju, starejših, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, podpornega bivanja invalidov in mreže drugih programov za organizacijo in spodbujanja samostojnega življenja invalidov, socialnega vključevanja Romov, specialistične podpore žrtvam kaznivih dejanj in drugih področjih, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi. 

Okvirna višina sredstev javnega razpisa za socialnovarstvene programe za leto 2024 je 3.300.000,00 evrov. Sredstva se bodo najprej namenila za javne socialnovarstvene programe, nato pa za razvojne socialnovarstvene programe.

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024.

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti