c S

Ob obravnavi novega energetskega zakona bo predvidoma v ospredju razprava o omejevanju plina

23.04.2024 13:15 DZ obravnava predlog novega energetskega zakona. Potem ko je vlada na matičnem odboru umaknila predlagano prepoved kurilnih naprav na lesno biomaso v novogradnjah v strnjenih naseljih, bo največ pozornosti verjetno namenjene omejitvam uporabe plina.

Po dopolnilu, sprejetem na matičnem odboru DZ-ja, v predlogu energetska zakona ni več določbe, da v strnjenih naseljih v eno- in dvostanovanjskih stavbah ter v posameznih delih večstanovanjskih stavb ne bi bila dovoljena vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva.

V predlogu pa ostajajo določila glede omejitve rabe plina za ogrevanje gospodinjstev, katerih črtanje je predlagala opozicija. Predlog določa, da vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin ne bo dovoljena v stanovanjskih stavbah, za katere bo vloga za gradbeno dovoljenje dana od 1. januarja 2025. V prvotnem predlogu je bil v predlogu ta datum 1. julij letos.


>> Več: Ob obravnavi novega energetskega zakona bo predvidoma v ospredju razprava o omejevanju plina