c S

NPZ-ji v devetem razredu se bodo lahko upoštevali pri vpisu v srednje šole

30.11.2023 16:22 Vlada je potrdila predlog novele zakona o osnovnih šolah, ki med drugim prinaša možnost upoštevanja dosežkov nacionalnega preverjanja znanja kot eno izmed meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih srednješolskega izobraževanja.

Vlada je na seji sprejela predlog novele zakona o osnovni šoli, ki prinaša mnoge novosti, med drugim na področju nacionalnega preverjanja znanja, razširjenega programa, pravic učencev za šolanje na domu, uvajanja tujih jezikov in pravic učencev s posebnimi potrebami.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je na novinarski konferenci pojasnil, da sprememba zakona uvaja nacionalno preverjanje znanja (NPZ) tudi za učence tretjega razreda in uvaja možnost, da se dosežki NPZ-ja upoštevajo kot eno izmed meril pri izbiri kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe.

Felda je v odgovoru na vprašanje, kaj pomeni "možnost" upoštevanja rezultatov NPZ-ja pri vpisu na srednje šole odgovoril, da bodo naknadno potrebne tudi spremembe zakonov, ki urejajo delovanje srednjih šol. Potrebno bo "postaviti tudi neko mejo, torej v kolikšni meri se upošteva uspeh v osnovni šoli in v kolikšni meri dosežek nacionalnega preverjanja znanja v devetem razredu". Zakon o osnovni šoli zgolj odpira možnost upoštevanja NPZ-ja pri vpisu, potrebni pa bodo še pogovori z ravnatelji srednjih šol in drugimi strokovnjaki. "Če računamo, da bo naš zakon začel veljati zdaj in da bodo tisti, ki bodo s 1. septembrom 2024 vstopili v deveti razred, vedeli, da bodo morali opravljati NPZ-je in da bo to veljalo za naprej, to pomeni, da je 1. septembrom 2025 mišljeno, da bo pripravljen zakon, ki bo veljal za srednje šole," je še pojasnil minister.

Neobvezni izbirni predmeti se ne bodo več ocenjevali

Predlog novele predvideva tudi nov koncept razširjenega programa, v katerega spadajo podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, dodatna učna pomoč in neobvezni izbirni predmeti. Razširjen program se bo po novem preoblikoval v izvajanje vsebin s področja gibanja, zdravja, kulturne in državljanske vzgoje ter z vsebinami s področja vseživljenjskega učenja. Minister je dejal, da se bodo učenci v program vključevali prostovoljno, kar med drugim pomeni, da se neobvezni izvirni predmeti, ko bodo postali del vsebin razširjenega programa, po novem ne bodo več ocenjevali. Šola bo program izvajala pred, med ali po pouku.


>> Več: NPZ-ji v devetem razredu se bodo lahko upoštevali pri vpisu v srednje šole