c S

Nova Evropska kartica za invalide bo invalidom olajšala potovanje po EU

27.11.2023 15:42

Evropska kartica za invalide, skupaj s prenovljeno parkirno kartico za invalide, bo omogočila lažje potovanje po EU in dostop do številnih storitev ter prednostnega obravnavanja na enakopravni osnovi za invalide. To bo olajšalo življenje invalidom in jim omogočilo, da bolj neovirano uživajo vse prednosti potovanja in storitev po Evropi.

Na Svetu za zaposlovanje in socialno politiko (EPSCO) je potekala razprava o Evropski kartici za invalide in prenovljeni evropski parkirni kartici za invalide. Minister Luka Mesec je izrazil podporo predlogu ter poudaril praktičen vpliv, ki ga bo imela pobuda na invalide v Evropi. Predlog direktive predvideva, da bo kartica služila kot dokazilo o statusu invalida in bo veljavna v vseh državah članicah Evropske unije (EU), pri čemer ne bo posegala v proces podeljevanja statusa invalida v posameznih državah članicah. Imetnikom kartice bo omogočila enak dostop do posebnih ugodnosti in prednostne obravnave, ne glede na državo, v kateri se nahajajo.

Predlog direktive predvideva tudi posodobitev Evropske parkirne kartice za invalide, ki že obstaja v več državah članicah. S tem bo omogočila uporabo parkirnih mest in objektov, rezerviranih za invalide, v vseh državah EU. Predlog tudi določa natančna pravila za obe kartici, vključno z obliko kartice, postopkom za dogovor o digitalni različici, pogoji ter pravili in postopki za izdajo ali odvzem kartic.

V Sloveniji že imamo Evropsko kartico za invalide, saj je Slovenija sodelovala v pilotnem projektu skupaj z osmimi državami članicami. Kot je poudaril minister Mesec, "imamo izredno pozitivne izkušnje z uporabo te kartice, zato sem vesel, da smo na ravni EU naredili še korak naprej pri zagotavljanju osebne mobilnosti in večje neodvisnosti za osebe z invalidnostmi."  

Predlog direktive predstavlja pomemben korak k večji mobilnosti in enakopravnosti za invalide v Evropi, pri čemer bo olajšal njihovo vsakodnevno življenje ter dostop do storitev in ugodnosti v vsej Evropski uniji.

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti