c S

Na ustavnem sodišču lani nekoliko manj zadev, a povprečen čas odločanja ostaja dolg

13.06.2024 07:29 Ustavno sodišče je lani naštelo pripad 2034 zadev, kar je manj kot leto pred tem. Rešilo je tudi nekoliko manj zadev, a hkrati zmanjšalo število nerešenih zadev. Kljub znižanju ostaja povprečen čas odločanj dolg, in sicer več kot leto dni.

Ob statističnih podatkih o delu v preteklem letu ustavno sodišče sicer v letnem poročilu v uvodu poudarja, da je tudi v letu 2023 prejelo več istovrstnih zadev. Tako imenovanih množičnih zadev je bilo lani skupaj 992, kar predstavlja skoraj polovico celotnega pripada novih zadev.

Kljub temu pa je v letu 2023 ustavno sodišče prejelo za 9,8 odstotka manj zadev kot leto pred tem.

Ustavno sodišče je prejelo manj vlog za oceno ustavnosti oz. zakonitosti predpisov. Največkrat so bili sicer izpodbijani zakoni (141 zadev), sledili so predpisi lokalnih skupnosti (83 zadev), akti vlade in ministrstev (23 zadev) ter predpisi drugih organov (tri zadeve). Številni predpisi so bili izpodbijani tudi večkrat, med temi najpogosteje določbe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakona o pravdnem postopku, zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter zakona o ustavnem sodišču.

Nekoliko pa se je povečalo skupno število prejetih ustavnih pritožb. Prav pri teh je pripad največji, ustavno sodišče jih je v letu 2023 prejelo 1780, v letu prej pa 1754.

>> Več: Na ustavnem sodišču lani nekoliko manj zadev, a povprečen čas odločanja ostaja dolg