c S

Na obravnavi poročila Evropske komisije številni pozivi k prenovi Zakona o medijih

18.09.2023 06:56 Na razpravi so udeleženci poudarili nujnost spremembe medijske zakonodaje, nezadostno financiranje Slovenske tiskovne agencije in problematičnost strateških, t. i. SLAPP tožb, ki hromijo medijsko neodvisnost. Prenova Zakona o medijih je že napovedana.

Na današnji seji v Državnem zboru se je odbor za kulturo seznanil s poročilom o stanju pravne države v Sloveniji na področju medijev, novinarstva in demokracije, ki ga je julija letos izdala Evropska komisija. V obravnavi je sodelovalo več predstavnikov Ministrstva za kulturo, med drugim državni sekretar Marko Rusjan in svetovalec ministrice za kulturo Lenart J. Kučič ter številni povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje s področja medijev, ki so svoja mnenja utemeljili med razpravo.

Evropska komisija: napredek glede izboljšanja razmer, nekaj vprašanj ostaja nerešenih

Poročilo na prvem mestu poudarja zagotavljanje neodvisnosti in pluralizma medijev. Državni sekretar je v odzivu Ministrstva za kulturo na poročilo na seji povedal, da so bili pomembni koraki glede zaščite medijske neodvisnosti javnega servisa sprejeti z novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTV Slovenija), ob tem pa je napovedal, da bo Ministrstvo v kratkem v javno razpravo poslalo tudi spremembo zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki bo jasneje definiral način financiranja oziroma razmejitev javne službe in tržne dejavnosti STA-ja.

Direktor STA-ja Igor Kadunc je ob tem omenil nezadostno financiranje STA-ja. Predvidena višina je 2,3 milijona evrov, kar je le 15 odstotkov več kot leta 2015, je opozoril. V luči varčevanja zaradi poplav je poudaril, da ne morejo biti zahtevani linearni rezi, saj niso vse stvari v državi enako pomembne. Zavzema se za spremembe zakona o STA, ki bodo sledile usmeritvam Evropske komisije, da je STA upravičen do javnih sredstev, ker zagotavlja storitve splošnega gospodarskega pomena.

>> Več: Na obravnavi poročila Evropske komisije številni pozivi k prenovi Zakona o medijih