c S

Ministrstvo za izobraževanje: Predlagana združitev ljubljanskih vrtcev nima pravne podlage

29.02.2024 07:56 Mestna občina Ljubljana glede združitve vseh javnih vrtcev v občini v en zavod nima pravne podlage na področju vzgoje in izobraževanja, je v odzivu Sindikatu za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo sporočilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v odzivu Sindikatu za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo (Sviz) navedlo, da namera Mestne občine Ljubljana o združitvi vseh javnih vrtcev v občini v en zavod nima pravne podlage na področju vzgoje in izobraževanja. Z reorganizacijo bi občina posegla v avtonomijo ravnateljev, še ugotavljajo.

Namera Mestne občine Ljubljana (MOL), da bi 1. januarja 2025 sedanjih 23 javnih vrtcev v občini združili v javni zavod Center predšolske vzgoje in izobraževanja, nima pravne podlage na področju vzgoje in izobraževanja, izhaja iz dopisa ministrstva Svizu, pod katerega je podpisan minister Darjo Felda. Sviz je namreč Feldo pred enim tednom pozval, da se opredeli do združevanja ljubljanskih javnih vrtcev.

Predlagana združitev ljubljanskih vrtcev je po mnenju ministrstva neskladna z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki med drugim določa, da podrobnejše pogoje za ustanovitev javnega vrtca določi minister. Minister je na podlagi tega zakona pogoje za ustanovitev javnih vrtcev določil z odredbo o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev. "Niti odredba niti zakon ne predvidevata statusnega preoblikovanja že delujočih samostojnih javnih vrtcev, ki v celoti izpolnjujejo vse pogoje za delovanje v statusu javnega zavoda, v organizacijske enote novega oziroma drugega javnega zavoda," so poudarili na ministrstvu.

Ugotavljajo še, da predlagana reorganizacija posega v avtonomijo ravnateljev, saj bi se v novi organizacijski obliki vrtcev zmanjšale pristojnosti ravnatelja v primerjavi z njegovimi sedanjimi pristojnostmi. Dvom o premišljenosti namere o reorganizaciji se še poglablja, ker po navedbah ministrstva ni jasno, kako naj bi reorganizacija izboljšala kakovost vrtcev.

>> Več: Ministrstvo za izobraževanje: Predlagana združitev ljubljanskih vrtcev nima pravne podlage