c S

Ministrstvo: Za C0 je potrebna celovita presoja vplivov na okolje

21.09.2023 07:52 Na območju vodonosnika Kleče v Ljubljani so kljub nasprotovanju kmetov končali dela na spornem delu kanalizacijskega kanala C0.

Ministrstvo za podnebje in energijo pa je te dni v odločbi pritrdilo mnenju lastnikov zemljišč, da je za zgraditev kanala potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Njihov odvetnik pravi, da so zato vsa doslej pridobljena gradbena dovoljenja nična.

Kmetje so izpodbijali dva sklepa agencije za okolje (Arso) iz let 2015 in 2016, da za posamezne dele kanala C0 ni treba izdelati študije presoje vplivov na okolje. Arso je sicer leta 2020 svojo odločitev spremenil in nekako povozil svoje prejšnje mnenje, s tem pa kmetom prikimal, je poročal novinar TV Slovenija Luka Svetina.


>> Več: Ministrstvo: Za C0 je potrebna celovita presoja vplivov na okolje