c S

Ministrska kandidata Props in Novak prestala zaslišanji

06.12.2023 08:38 Franc Props, kandidat za ministra za javno upravo, in Jože Novak, kandidat za ministra za naravne vire in prostor, sta prestala zaslišanji pred pristojnima odboroma DZ-ja. Zdaj ju čaka še glasovanje na plenarni seji DZ-ja.

Kandidat za ministra za javno upravo Franc Props je s svojo predstavitvijo prepričal odbor DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Kot ustrezno jo je ocenilo devet članov odbora, kot neustrezno pa šest.

Med prednostnimi nalogami je naštel plače v javnem sektorju, izboljšanje delovnih razmer in ohranjanje kadrov, je povedal pred odborom DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Props meni, da mora javna uprava za hiter servis in ustrezne storitve v ospredje delovanja postaviti uporabnike svojih storitev.

Optimizacija javnega servisa pa po njegovih besedah vključuje različne vidike, kot so učinkovitost, preglednost, odzivnost in kakovost storitev. Med koraki za optimizacijo storitev je naštel analizo potreb, postavitev standardov in merjenje kakovosti, pospešitev digitalizacije ter uvedbo tehnoloških rešitev. Dejal je, da mora biti javni sektor zavezan k preglednosti in odprtosti podatkov ter da je treba v procese odločanja vključiti tudi državljane.

Poudaril je še, da se je treba zavedati tudi ključnega dejavnika želene učinkovitosti, to so kadri. "In ravno področje kadrov v sistemu javne uprave je področje, ki bo na različne načine definiralo moj mandat ministra, če mi ga bo ta zbor podelil," je dejal.

>> Več: Ministrska kandidata Props in Novak prestala zaslišanji