c S

Maljevac: Boj za pravice oseb iz skupnosti LGBT+ ni izolirana bitka

17.05.2024 14:12 Ob današnjem dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji sta minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opomnila na še vedno prisotne stiske istospolnih, transspolnih in nebinarnih oseb.

Minister Simon Maljevac je v poslanici navedel, da je Svetovna zdravstvena organizacija maja 1990 istospolno usmerjenost odstranila z mednarodnega razvida bolezni in sorodnih zdravstvenih težav. "Do takrat je homoseksualnost uradno torej veljala za bolezen, homoseksualci, biseksualci in transseksualne osebe pa za bolnike. Danes, 34 let pozneje se nam v naprednem in demokratičnem delu Evrope takšna klasifikacija in stigma, ki pride z njo, zdita absurdni, a ta dan vseeno ostaja na koledarju kot opomnik in svarilo pred nevarnostjo nazadnjaštva, diskriminacije in izključevanja," je v poslanici ob dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji, ki ga zaznamujemo vsako leto 17. maja, zapisal minister.

Ob tem pa je "z neizmernim ponosom" poudaril, da smo v Sloveniji v zadnjem času "smelo zakorakali v smer priznavanja pravic istospolnim osebam in s tem sovraštvu, homofobiji, bifobiji in transfobiji tudi na sistemski, zakonski in politični ravni izrekli odločen ne".

Spomnil je na spremembo definicije zakonske zveze v družinskem zakoniku pred dobrim letom, po kateri je ta življenjska skupnost dveh oseb, in ne več življenjska skupnost moža in žene. "Družinam istospolnih partnerjev je tako odprl vrata do enakovredne obravnave pred zakonom, torej za enake priložnosti v socialnem varstvu, ki ga ljudem sicer omogoča družinsko življenje. Od posojil, do pokojnin, gradnje doma do izobraževanja in vzgoje otrok," je poudaril Maljevac ter opozoril, da je predvsem na sistemskem področju uveljavljanja pravic in obravnave transoseb še veliko prostora za izboljšavo. "Nedvomno bomo morali odločneje zakorakati v smer zagotavljanja varnega okolja v postopkih tranzicije," je napovedal.
Ob sistemskim in zakonskih ureditvah je tisto, kar res šteje, "premik v kolektivnem zavedanju".

"Žal prevečkrat slišimo poročila o verbalnih, fizičnih in psihičnih napadih na pripadnice in pripadnike skupnosti LGBT, na javno izpostavljanje njihove spolne usmerjenosti ali identitete, na okrnjene možnosti v zaposlovanju ... Skratka o stiskah, ki ne pritičejo solidarni skupnosti 21. stoletja," je naštel in dodal še okolje, ki človeku ne daje proste poti za udejanjanje svojih potencialov.

Diskriminacija še vedno problem slovenske družbe

Na to je opozoril tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Po njegovih besedah je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi že deležna nadlegovanja. "Nadlegovanje je ena izmed prepovedanih oblik diskriminacije po zakonu o varstvu pred diskriminacijo," je zato opozoril.

"Kljub izrecni zakonski in ustavni prepovedi diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza je tudi v slovenski družbi to še vedno problem. Najočitneje je to bilo videti na lanskih paradah ponosa v Ljubljani in pa v Mariboru, kjer je zaradi nasilja policija primerno in odločno reagirala in izvedla ustrezne predkazenske postopke," je zapisal v izjavi.

A poleg teh javnih in očitnih diskriminatornih ravnanj so problem tudi manj vidna, je opozoril Lobnik in opisal primer, ko je ginekologinja zavrnila nadaljnje zdravljenje istospolno usmerjene pacientke v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo samo zaradi njene istospolne usmerjenosti. Na podlagi Zagovornikove odločbe o ugotovitvi diskriminacije je zdravstveni inšpektorat zdravnici izdal opomin.


>> Več: Maljevac: Boj za pravice oseb iz skupnosti LGBT+ ni izolirana bitka