c S

Kumer: Z akcijskim načrtom želimo zmanjšati energetsko revščino in ljudem omogočiti topel dom

30.11.2023 16:23 Vlada je sprejela akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine. Za ukrepe bo v treh letih namenjenih skoraj 34 milijonov evrov finančnih sredstev, dolgoročni cilj načrta pa je do leta 2030 energetsko revščino zmanjšati za skoraj 50 odstotkov.

"Akcijski načrt pomeni večji napredek pri reševanju energetske revščine v Sloveniji in te ukrepe želimo izvesti čimprej," je na vladni novinarski konferenci dejal komentiral minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Vlada je v okviru akcijskega načrta do leta 2030 postavila tri krovne cilje, ki so usklajeni tudi s predlogom posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, je pojasnil.

Po oceni državnega statističnega urada je bilo v letu 2021 energetsko revnih 55.000 oz. 6,5 odstotka gospodinjstev, v letu 2022 pa 62.000 oz. 7,2 odstotka. Krovni cilj je po besedah ministra ta delež zmanjšati na raven med 3,8 odstotka in 4,6 odstotka, kar pomeni skoraj prepolovitev energetske revščine v Sloveniji.

Drugi cilj je izvedba naložb na področju učinkovite uporabe energije in pa večja uporaba obnovljivih virov energije v najmanj 8000 energetsko revnih gospodinjstvih. Tretji cilj pa predvideva akumulativni prihranek energije v energetsko revnih gospodinjstvih. "V obdobju 2021-2030 si obetamo prihranke v višini kar 537 gigavatnih ur," je dejal Kumer.

V ospredju naložbe v učinkovitejšo rabo energije in obnovljive vire

Ukrepi so zastavljeni predvsem dolgoročno, poudarek pa vlada daje na kratkoročni izvedbi v naslednjih treh letih. Do konca leta 2026 tako vlada načrtuje izvedbo naložb na področju učinkovite rabe energije ter večje uporabe obnovljivih virov energije, predvsem pri energetsko revnih gospodinjstvih.


>> Več: Kumer: Z akcijskim načrtom želimo zmanjšati energetsko revščino in ljudem omogočiti topel dom