c S

Komisija za poslovnik sprejela dve spremembi poslovnika

12.04.2024 08:00 Komisija DZ za poslovnik je na seji z dvotretjinsko večino sprejela predlog sprememb poslovnika DZ, ki so jih vložile poslanske skupine Svoboda, SDS in NSi.

Spreminja se ureditev tretje obravnave predloga zakona v DZ-ju in obravnave zadev EU-ja. Spremembe pa naj bi prispevale k boljši organizaciji in učinkovitosti DZ-ja.

Predsednica komisije in prvopodpisana pod predlog Karmen Furman (SDS) je v dopolnili obrazložitvi pojasnila, da predlog vsebuje dve spremembi. Prva se nanaša na ureditev tretje obravnave zakona v DZ-ju. Glede na to, da se v parlamentarni praksi vsebina stališč poslanskih skupin v tretji obravnavi v primerih, ko k predlogu zakona niso vložena dopolnila, ponovi in je vsebinsko enaka kot v prvi oz. drugi obravnavi na seji DZ-ja, se predlaga, da poslanske skupine v tem primeru ne predstavijo svojih stališč do predloga zakona.

To pa ne velja, če so v tretji obravnavi k predlogu zakona vložena dopolnila. V tem primeru se v uvodnem delu točke lahko podajo dopolnilna obrazložitev predlagatelja oz. njegovega predstavnika, mnenje vlade, če ta ni predlagateljica zakona, in stališča poslanskih skupin. Osnovni namen predlagane ureditve je po besedah Furman spoštovanje načela racionalnosti in ekonomičnosti zakonodajnega postopka.

>> Več: Komisija za poslovnik sprejela dve spremembi poslovnika