c S

Kmetje zahtevajo umik predlaganih zaostritev pri Naturi 2000, sicer bodo predlagali ustavno presojo

06.06.2023 07:32 Zakon o ohranjanju narave in predlog uredbe, ki predvideva tudi strožje režime na določenih območjih Nature 2000, sta v neskladju z ustavo, ugotavlja pravno mnenje, ki ga je pri Inštitutu za javno upravo naročila Zadružna zveza Slovenije.

Predlog uredbe o upravljanju območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 na območju Ljubljanskega barja predvideva obvezno izvajanje prilagojene kmetijske prakse, s čimer številne dejavnosti ne bi bile več dovoljene oz. bi bile dovoljene pod strogimi pogoji, opozarjajo v Zadružni zvezi Slovenije.

Po posvetu v marcu, na katerem so sprejeli 11 zahtev kmetov glede kmetovanja na Barju, so pri Inštitutu za javno upravo pri ljubljanski pravni fakulteti naročili pravno mnenje, ki ugotavlja, da zakon o ohranjanju narave ni skladen z ustavo, saj vladi daje pooblastilo, da s podzakonskim aktom posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, ne da bi opredelil vrsto, obseg in pogoje za omejitev dejavnosti, je danes na dogodku Zadružne zveze Slovenije na Igu mnenje strnil predsednik zveze Borut Florjančič.

"Z uredbo urejamo nekaj, kar bi moral urediti zakon ... Kmetom so naložene obveznosti, za katere ni zakonske podlage, s čimer se očitno kršijo ustavno zagotovljene pravice zlasti do uživanja zasebne lastnine in svobodne gospodarske pobude ... Vse določbe predloga uredbe, ki predstavljajo poseg v pravice oz. nalagajo obveznosti, ki zmanjšujejo možnost uresničevanja ustavnih pravic, so neustavne," je mnenje, ki sta ga po navedbah zveze pripravila pravnika Rajko Pirnat in Katja Štemberger, povzel Florjančič.

>> Več: Kmetje zahtevajo umik predlaganih zaostritev pri Naturi 2000, sicer bodo predlagali ustavno presojo