c S

Javna obravnava osnutka predloga Zakona o informacijski varnosti – drugi krog

16.05.2024 06:39 Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost je v drugi krog javne obravnave posredoval nov osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti (EVA 2023-1544-0005).

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je že 16. februarja  2024 v javno obravnavo posredoval osnutek predloga novega Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), ki bo nadomestil Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23 – ZDU-1O in 49/23; ZInfV) ter ga objavil na portalu e-Demokracija z možnostjo za podajo pripomb in komentarjev do 18. marca 2024.

Na podlagi prejetih predlogov, pripomb in komentarjev javnosti ter ob upoštevanju predlogov nekaterih državnih organov iz prvega kroga javne obravnave je URSIV oblikoval nov osnutek predloga ZInfV-1 in ga 15. maja 2024 z namenom izvedbe drugega kroga javne obravnave objavil na portalu e-Demokracija, pri čemer je komentiranje javnosti omogočeni preko prej navedenega portala do 31. maja 2024.

  • Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost