c S

Izteka se rok za prijavo zainteresiranim kandidatom za uvrstitev na seznam mediatorjev

01.09.2023 13:38

V Uradnem listu je bil 4. avgusta 2023 objavljen Javni poziv zainteresiranim kandidatom za uvrstitev na seznam mediatorjev v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami.

Razpis za uvrstitev na seznam mediatorjev v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami je odprt do 15. septembra 2023. Zainteresirani kandidati naj svojo prijavo pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv za mediatorje« na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, ali v elektronski obliki na elektronski naslov sipo@uil-sipo.si.

Pojasnila v zvezi z dokazovanjem pogojev iz razpisa:

  • izkazovanje pogoja vsaj petih let delovnih izkušenj se lahko dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, na primer izpis zavarovalnih obdobij, predložitev sklenjenih pogodb o zaposlitvi oziroma pogodb o delu (oboje lahko kot kopija), iz katerih je razviden čas zaposlitve oziroma čas opravljanja dela;
  • znanje avtorskega prava se lahko prav tako izkazuje različno, na primer z dokazilom o opravljenem izpitu iz predmeta pravo intelektualne lastnine, z dokazilom o izdelavi diplomske, magistrske oz. doktorske naloge s področja avtorskega prava, z dokazilom o pisanju člankov s predmetnega področja, in podobno; 
  • znanje slovenskega jezika se izkaže že z vložitvijo vloge v slovenskem jeziku, dodatno pa se to lahko izkazuje z različnimi dokazili, na primer z dokazilom o zaključeni osnovni oziroma srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji;
  • znanje najmanj enega tujega jezika je moč izkazovati prav tako z različnimi dokazili: npa primer s potrdilom o uspešno opravljenem tujem jeziku v okviru opravljanja mature, z dokazilom o uspešno opravljenem izpitu v okviru študija, s potrdili jezikovnih šol in podobno.

Vabljeni k prijavi.

  • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino